Kindervergadering

De notulen van de kindervergadering dd. 25 oktober vindt u hier.