Info over groep 4

Groep 4 is een gezellige groep. Er wordt hard gewerkt maar ook is er tijd om samen veel plezier te beleven. Er zijn vakken die natuurlijk op niveau gegeven worden maar ook proberen we diverse activiteiten als groep te doen. Dit vinden wij heel belangrijk. De kinderen kijken zoveel mogelijk hun eigen werk na, zo leren ze het meeste van de gemaakte foutjes. De toetsen kijken we samen na, tijdens dit proces leren de kinderen nog een keer zorgvuldig naar hun werk te kijken en de leerkracht geeft tevens zonodig uitleg. We vinden het belangrijk om regelmatig te reflecteren op ons werk en een activiteit of dag te evalueren, zo leren de kinderen om kritisch naar hun werk en gedrag te kijken en hierna te handelen. We hebben een groep waarbinnen goed naar elkaar geluisterd wordt, aandacht is voor elkaar en waar men elkaar altijd zal helpen.

Heeft u nog vragen, loop gerust een keer binnen.