Werken in groep 1/2

De kinderen van groep 1 en  2 plannen op maandag hun ottertaken. Deze taken passen bij het thema waar we op dat moment aan werken. Groep 1 heeft drie verplichte taken per week en groep 2 heeft vier verplichte taken per week. Ze gebruiken de dagkleuren bij het plannen. Als de kinderen een ottertaak af hebben, strepen ze die af. Groep 2 reflecteert dan ook meteen de ottertaak.

De kinderen leren om elkaar te helpen bij allerlei activiteiten. Ze hebben een vast maatje. Naast het vaste maatje kunnen ook andere kinderen helpen.

Aan het einde van de dag zorgen de kinderen dat de klas weer netjes is d.m.v. de huishoudelijke taken.

We hebben twee groepen 0-1-2, maar we doen zoveel mogelijk samen. De kinderen mogen onder de werktijd in de andere groep gaan werken of spelen met de door de juffen gekozen activiteiten. Tijdens het buiten spelen zijn alle kinderen tegelijk buiten.

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van groep 1 en 2 rekenspelletjes doen op hun eigen niveau, groep 1 bij elkaar en groep 2 bij elkaar.

Ook motorische oefeningen doen we op het eigen niveau, groep 1 doet grof motorische oefeningen en groep 2 oefent met Pennenstreken.

Elke donderdag hebben we gymles in de speelzaal, zodat de kinderen alvast voorbereid zijn op de gymlessen in de hogere groepen.