Kim van den Bogaard

BSO

Ik ben Kim van den Bogaard, getrouwd met Willem en mama van Bram, Ise en Sara. 

Sinds 13 jaar ben ik werkzaam bij stichting GOO als pedagogisch medewerker. Ik werk op kindcentrum Beekrijk op de peuterspeelzaal en de voor/buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar werk ik op vrijdagochtend op het Otterke op de voorschoolse opvang. Erg leuk om ook deze manier op het Otterke betrokken te zijn, naast alleen als ouder. 

Naar overzicht