Notulen MR

De notulen van de laatste vergadering 29-10-2018 vindt u hier.