Zo ziet ons onderwijs eruit

’t Otterke in Beek en Donk is een daltonschool. De vijf kernwaarden van daltononderwijs komen terug in onze werkwijze en de manier waarop we met elkaar omgaan. We lichten ze graag toe:

Samenwerking

Samenwerken gaat vaak niet vanzelf; er zijn allerlei vaardigheden voor nodig. Bij ’t Otterke oefenen we met deze vaardigheden. We praten met elkaar om opdrachten te verduidelijken, we organiseren samen en maken afspraken. Op allerlei manieren werken leerlingen met elkaar samen. Ze vragen elkaar hulp, werken met een maatje aan een opdracht en treffen elkaar op verschillende momenten groepsoverstijgend. Voor het project Samen brengen we de moestuin van en met bewoners van De Regt tot leven.

Verantwoordelijkheid

Kinderen leren door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Als school stellen we grenzen en bieden we onze leerlingen structuur om, stap voor stap, met vrijheid om te leren gaan. Zo werken we bij ’t Otterke al vanaf groep 1 met weektaken (de ‘Ottertaak’). Sommige onderdelen liggen vast, maar leerlingen leren ook zelf te plannen en keuzes te maken. We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor materialen en de sfeer in de klas.

Zelfstandigheid

De leerkrachten op onze school gaan ervan uit dat de leerling zelf van alles kan en kan oplossen. Alles wat het kind niet kan, kan het tenslotte leren! Onze rol is coachend en begeleidend: heb je het eerst zelf geprobeerd? En heb je je maatje al om hulp gevraagd? Probeer het nog eens! Sommige leerlingen hebben misschien wel behoefte aan meer uitdaging, andere krijgen extra begeleiding als dat nodig is. We nemen ze allemaal mee in hun groei naar zelfstandigheid.

Reflectie

Bij ’t Otterke vinden we het belangrijk dat leerlingen nadenken over hun werk en gedrag. Hoeveel tijd heb je nodig voor een opdracht? Hoe ga je deze aanpakken? En hoe heb je eraan gewerkt? Wekelijks reflecteren leerlingen op de weektaak en hun leerproces. Samen met de leerkracht bespreken ze of ze een goede inschatting gemaakt hebben van hun leerproces en de bijbehorende resultaten. Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit en daar komen ze verder mee!

Effectiviteit

Als leerlingen zelf verantwoordelijkheid dragen en opdrachten zelf, in gekaderde vrijheid, kunnen plannen en uitvoeren leren ze daar, op meerdere vlakken, veel van. Dat maakt daltononderwijs niet alleen leerzaam en uitdagend, maar ook efficiënt en effectief

Breinhelden en Leren op allerlei manieren

Breinhelden

Om de executieve functies van onze leerlingen te versterken, werken we met het programma Breinhelden. In onze school vind je ze aan de muur: pictogrammen die symbool staan voor de kracht

mee te buigen (buigkracht), die je eraan herinneren je gevoel te laten spreken (voelkracht), of die je helpen je planning te bewaken (tijdkracht). Er zijn in totaal tien krachten, die terugkomen in de dagelijkse lespraktijk en die deel uitmaken van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Leren op allerlei manieren

We weten dat kinderen leren op allerlei manieren. Dat gegeven is belangrijk voor de manier waarop we onze lessen vormgeven. In de onderbouw werken we bijvoorbeeld met verschillende methodes waarbij leren gepaard gaat met beweging. Ook in de hogere leerjaren leren we op allerlei manieren: leerlingen werken in groepjes of met een maatje en in de Ottertaak is er ruimte voor eigen, zinvolle invulling van lestijd: ga je lezen in de Ottertheek? Speel je liever met bouwmateriaal of ga je je eigen strip maken? Dit vergroot de betrokkenheid van onze leerlingen.