Kwalitatieve opvang, tot in de kleinste details

Wij maken deel uit van Kindcentrum Beekrijk in Beek en Donk. Dit is een samenwerking met basisschool De Muldershof, Goo Kinderopvang en Goo Peuterspeelzaal. Dit betekent dat we in een doorgaande lijn opvang en onderwijs kunnen bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het voordeel van deze samenwerking? Kinderen zien op opvangmomenten steeds dezelfde, vertrouwde gezichten, we kunnen een warme overdracht realiseren bij de overgang van opvang naar basisschool en we werken samen aan thema’s die in de loop van het jaar voorbij komen.

Voorschoolse opvang (vso)

De vso van ’t Otterke (gevestigd in onze bso-ruimte) is op alle schooldagen geopend vanaf 07:30 uur voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen die vervroegde opvang afnemen -vanaf 07:00 uur- krijgen een ontbijtje.

Tussenschoolse opvang (tso)

Onze school heeft middagpauze van 12:00 tot 13:15 uur. Kinderen kunnen in deze pauze op school overblijven en worden opgevangen door medewerkers van de TSO CLUB. De coördinatie van de tso is in handen van Betsy Vereijken, zij is het aanspreekpunt voor ouders. Kijk voor informatie op de ouderpagina van TSO CLUB tsoclub.nl/otterke. Heb je vragen over het overblijven, neem dan contact op met Betsy via otterke@tsoclub.nl.

Buitenschoolse opvang (bso)

Bij bso ’t Otterke bieden we het hele jaar door een vertrouwde, fijne plek waar onze leerlingen kunnen spelen, ontspannen en zichzelf kunnen zijn; voordat de school begint, na school en in de vakanties. Bso ’t Otterke verwelkomt kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar, daarna kunnen zij naar de Tiener BSO. We bieden naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Op de woens- en vrijdagen voegen we de kinderen van kindcentrum Beekrijk en/of kindcentrum De Raagten samen. We plaatsen de kinderen op deze dagen daar waar ze zich het meest vertrouwd voelen.

Meer info?

Wil je meer weten over de vso of bso van ‘t Otterke? Kijk dan op de site van GOO: www.opvanggoolaarbeek.nl of https://www.opvanggoolaarbeek.nl/t-otterke. Het servicebureau van stichting GOO is ook via de mail bereikbaar: info@stichtinggoo.nl. Voor direct contact met contactpersoon Lies Siebring: Lies.siebring@stichtinggoo.nl.