Kindcentrum

Ons kindcentrum

 

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Beek en Donk. Ons kindcentrum staat midden in de maatschappij. Want wij vinden dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij onze voordeur: samen met ouders en de omgeving zijn wij er voor de kinderen!

 

Met onze partners zorgen we voor een veilige en stimulerende omgeving. Uw kind krijgt de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

 

De samenwerkende partners zijn:

  • Daltonbasisschool 't Otterke
  • Basisschool de Muldershof
  • Goo Kinderopvang (Beekrijk)
  • Goo Peuterspeelzaal

Profiel van ons kindcentrum

In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en prestaties.  In ons kindcentrum zoeken we een goede balans. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving. Samenwerken en respect, zorg en aandacht zijn belangrijke vaardigheden om te leren. We zorgen voor een warme overdracht en een goede samenwerking rondom de kinderen die van de peuterspeelzaal of de opvang naar onze school komen.

Goede sfeer

We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Uw kind vindt bij ons veiligheid en structuur. Open communicatie is het sleutelwoord. U kunt ons gemakkelijk benaderen. In onze veilige omgeving brengen we kinderen een gepast verantwoordelijkheidsgevoel bij – inclusief regels en afspraken, zodat we de veilige omgeving kunnen waarborgen.

Positieve normen en waarden

Ons kindcentrum wil een voorbeeld zijn: we laten zien hoe mensen positief met elkaar om kunnen gaan. Vanuit positieve normen en waarden. We dragen bijvoorbeeld uit dat er in onze multiculturele maatschappij plaats is voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. Dit doen we zo veel mogelijk samen met ouders.

Hoge verwachtingen

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we investeren in cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Ons aanbod sluit aan bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. Zo leggen we een goede basis voor het voortgezet onderwijs en de maatschappij waarin ze leven.