Missie en visie

Kindgericht onderwijs

Voor elk kind geldt dat we samen met hen en met hun ouders er uit willen halen wat er in zit. Daltononderwijs richt zich sterk op het individu. Ieder kind is uniek, met sterke en zwakke kanten, met eigen talenten en interesses en met een eigen manier van leren.

 

Wij bieden alle kinderen vanuit deze gedachte de gelegenheid zich te ontwikkelen, door ze in een verschillend tempo te laten werken, aangepaste leerstof te bieden, extra uitleg te geven in kleinere groepjes en moeilijkere leerstof aan te bieden voor kinderen die gemakkelijk leren. Werken met de dag- en weektaken biedt daarvoor ideale mogelijkheden.

 

Ons team heeft vijf kernwaarden gedefinieerd. Met deze waarden geven we vorm aan ons onderwijs. Hieronder vindt u deze kernwaarden en de betekenis die wij hieraan geven:

Verbondenheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen samenwerken en leren van en met elkaar. Het contact met ouders en omgeving vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Wij zijn als team met elkaar verbonden en wij leren van en met elkaar. Dat houdt ons scherp. We maken niet alleen deel uit van kindcentrum Beekrijk, maar hebben ook regelmatig overleg met andere instanties in Beek en Donk, zoals de GGD en bibliotheek. Dit alles heeft als doel om ons onderwijs te verrijken. 

 

Verantwoordelijk

Ons daltononderwijs is een bewuste keuze, omdat kinderen kunnen werken op een niveau dat bij hen past. Het is op deze manier goed mogelijk om instructie aan kleinere groepen te geven. Kinderen leren zo om zelfstandig te werken aan hun eigen doelen. De leerkracht zorgt samen met de kinderen voor de goede voorwaarden, zoals een fijne sfeer, rust en duidelijkheid. Dat is de basis voor een optimale ontwikkeling van een kind.  

Bij ons op school leren de kinderen wat verantwoordelijkheid betekent en hoe ze hiernaar moeten handelen. Wij dragen samen met ouders een gedeelde verantwoordelijkheid en we streven naar een open communicatie. Wij zetten ons allen in voor de ontwikkeling van uw kind. 

 

Erkenning

Binnen ons Kindcentrum is er volop ruimte voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Er is niet alleen een verschil in leeftijd, maar ook in interesse en talent. Elk kind leert op een eigen manier vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid. De leerkracht stimuleert kinderen en helpt hen om na te denken en eigen keuzes te maken, zodat ze met meer plezier gaan leren en zien hoe goed ze vooruit gaan. 

Wij vinden het belangrijk dat ieders talenten in een vroeg stadium gezien worden en dat deze verder ontwikkeld worden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij respect voor elkaar hebben en dat we elkaars verschillen erkennen. 

 

Groei 

Bij ons op school staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Iedereen kent ze wel, de streepjes op de muur om te meten of je al gegroeid bent. In zekere zin doen we dat op school ook. Samen met de kinderen en hun ouders stellen we een plan op om persoonlijke groei zichtbaar te maken. Op elk doel wordt ook weer gereflecteerd. Deze doelen zijn niet alleen didactisch maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van het kind als persoon. Door regelmatig complimenten te geven en vertrouwen naar de kinderen uit te stralen groeien onze kinderen binnen hun eigen talenten. Dit gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk om tot leren te komen. 

 

Eigenheid

Bij ons op school is ieder kind welkom. Wij creëren een veilige omgeving waarin zij zich vertrouwd en gewaardeerd voelen. Ieder teamlid heeft weer andere talenten en samen zorgen we ervoor dat kinderen vanuit hun eigenheid groeien. Elk kind is uniek!  We vinden het belangrijk dat een kind zichzelf heel goed leert kennen, zichzelf leert herkennen in de ander en de ander in zichzelf. Zo leert een kind wat het zelf nodig heeft en hoe het van betekenis kan zijn voor anderen.