Ouderbetrokkenheid

Onze teamleden zijn zich heel goed bewust van de verantwoordelijke en belangrijke taak die zij samen met ouders hebben. Het schoolteam vindt het daarom heel belangrijk een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers en een open school te zijn. Hieronder een overzicht van alle contactmomenten:

Open huis toekomstige ouders

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om inloopmomenten te organiseren, zodat alle toekomstige ouders en leerlingen de school in bedrijf kunnen zien. Deze vinden plaats op 30 oktober (let op dit is een gewijzigde datum!) en op 10 maart voor nieuwe ouders van nieuwe leerlingen. Iedereen is van harte welkom van 9.00u tot 12.00u. Op dat moment hebben ook alle andere scholen in Beek en Donk open huis, dus kunt u aansluitend gaan kijken bij alle scholen die u graag wil zien. 

U kunt uw kind al inschrijven voordat het 3 jaar is! Maak daarvoor een afspraak met onze directeur, Monique Hermans. Bel of mail ook voor een persoonlijke rondleiding. U bent te allen tijde van harte welkom samen met uw kind.

Intakegesprek

Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon of dochter bij inschrijving wordt er een intakegesprek gevoerd met de directeur (bij inschrijving) of met de leerkracht (een aantal weken na de officiële start). Tijdens dat gesprek spreken we samen over uw kind, over het karakter en de ontwikkelingen tot dan toe en om te kijken of er bijzonderheden zijn. 

Informatie-inloopmoment

In september is de informatie-inloopmiddag voor ouders en kinderen van alle groepen. De leerkrachten zijn aanwezig om informatie te geven over de groep en om vragen te beantwoorden. Via het digibord wordt in veel groepen de belangrijke informatie weergegeven. Dit jaar is de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september van 16.30 tot 18.00 uur.

Ouderavond

In september zijn er startgesprekken met leerlingen en ouders. In februari ontvangt u een rapport. Dat rapport wordt tijdens de ouderavond met u besproken. Kinderen van groep 8 krijgen hun rapport in november en hebben later in het jaar adviesgesprekken. Mocht u tussentijds een gesprek wensen dan kan dat natuurlijk altijd. Dat kan ook zijn op uitnodiging van de leerkracht. Aan het einde van het jaar krijgen de kinderen hun tweede rapport waarna op verzoek van ouders of leerkracht een eindgesprek plaatsvindt.

Koffieuurtje

Tijdens het koffieuurtje bent u van harte welkom om samen met andere ouders/verzorgers van 't Otterke een kopje koffie of thee te komen drinken. We doen dit van 8.30u tot 9.30u in de teamkamer van de school. We stellen bij elk koffieuurtje een ander thema centraal. Dit wordt van tevoren via het Otternieuws gecommuniceerd. We praten samen over dit onderwerp, hoe krijgt dit op school en thuis inhoud. Daarna mag u in de klas gaan kijken hoe de kinderen en leerkrachten in de praktijk vormgeven aan dit thema. 

Wanneer de koffieuurtjes zijn staat in de kalender op de site en otterke-app en in het Otternieuws. Graag aanmelden via: otterke@eenbes.nl. 

Daarnaast horen we graag van u waar we goed in zijn en wat we nog kunnen verbeteren. We nodigen u uit om uw complimentjes, maar ook de aandachtspunten naar binnen te komen brengen. Laat het niet aan de poort, maar spreek Monique Hermans of een leerkracht aan en bespreek het. 

Otternieuws

Elke 3 weken komt het Otternieuws uit via de mail, via basisschoolapp  en de website. In dit informatieblad van school kunt u lezen wat er speelt op school, hoe het gaat in de klassen en staat soms ook nieuws van buiten (zoals tienerwerk, de bibliotheek en het centrum voor jeugd en gezin bijvoorbeeld).

In beeld

Gedurende het schooljaar worden er bij diverse activiteiten door leerkrachten en ouders foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen in de schoolapp, op onze website, Facebook pagina, in de schoolgids en kalender geplaatst worden. Bij aanmelding van uw zoon of dochter vult u een formulier in waarbij u aan kunt geven of u hier wel of geen bezwaar tegen heeft. Natuurlijk kunt u op elk moment uw keuze herzien!