Ouderbetrokkenheid

Onze teamleden zijn zich heel goed bewust van de verantwoordelijke en belangrijke taak die zij samen met ouders hebben. Het schoolteam vindt het daarom heel belangrijk een goed contact te hebben met de ouders/verzorgers en een open school te zijn. Hieronder een overzicht van alle contactmomenten:

Open dag, informatieavond nieuwe ouders, peuterspeelochtend

De open dag is op een zondag in maart  van 10u-12u. Ouders van nieuwe leerlingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de school. Ook is er een informatieavond op een donderdagavond in maart om 19.30u waar directie, interne begeleider en leerkrachten zullen toelichten waar ‘t Otterke voor staat.

We organiseren in maart jaarlijks een peuterspeelochtend. Op die ochtend zijn ouders met peuters uitgenodigd om een uurtje of de hele ochtend mee te kijken in de kleutergroepen.

Intakegesprek

Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon of dochter bij inschrijving wordt er een intakegesprek gevoerd met de directeur (bij inschrijving) of met de leerkracht (een aantal weken na de officiële start). Tijdens dat gesprek spreken we samen over uw kind, over het karakter en de ontwikkelingen tot dan toe en om te kijken of er bijzonderheden zijn. 

Informatieavond

In september is de informatieavond voor ouders van alle groepen. De leerkracht geeft in de klas een presentatie over de gang van zaken in de groep. Daarnaast is er ook een algemene presentatie voor alle ouders, waarin de plannen voor het komende schooljaar  worden besproken. Ook stellen MR, OR en vertrouwenspersonen zich voor.

Ouderavond

In september zijn er stasrtesprekken met leerlingen en ouders. In februari ontvangt u een rapport. Dat rapport wordt tijdens de ouderavond met u besproken. Kinderen van groep 8 krijgen hun rapport in november en hebben later in het jaar adviesgesprekken. Mocht u tussentijds een gesprek wensen dan kan dat natuurlijk altijd. Dat kan ook zijn op uitnodiging van de leerkracht. Aan het einde van het jaar krijgen de kinderen hun tweede rapport waarna op verzoek van ouders of leerkracht een eindgesprek plaatsvindt.

Inloopmomenten

Tweemaal per jaar wordt er een inloopochtend/middag gepland. Tijdens dat uur mogen alle ouders een kijkje komen nemen in de groepen van hun kind. De kinderen laten dan zien hoe zij werken, waar zij aan werken en waar zij trots op zijn. Ook is er een inloopavond, dan gaan de deuren van de klassen open om aan alle belangstellenden te laten zien waar wij mee bezig zijn.

Otternieuws

Elke 3 weken komt het Otternieuws uit via de mail, via basisschoolapp  en de website. In dit informatieblad van school kunt u lezen wat er speelt op school, hoe het gaat in de klassen en staat soms ook nieuws van buiten (zoals tienerwerk bijvoorbeeld).