Ouderraad

De Ouderraad organiseert, samen met de leerkrachten  allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, voorleesontbijt. De Ouderraad vergadert ongeveer 6x per jaar. Zonder de hulp van de ouders/verzorgers is het moeilijk om al die activiteiten te organiseren. We vinden de hulp dan ook erg waardevol.

  

Ouderbijdrage  

De Ouderraad vraagt elk jaar een bijdrage van €23,- per kind om de activiteiten te kunnen bekostigen. De bijdrage is vrijwillig maar wel zeer gewenst. We hopen dat iedereen bijdraagt, omdat er zonder uw bijdrage minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten

  

Mocht u ideeën of tips hebben voor de Ouderraad, dan kunt u deze ouders altijd aanspreken.

Verder is de Ouderraad ook bereikbaar via de mail: orotterke AT eenbes DOT nl