Tussenschoolse opvang

Stichting Fides TSO organiseert de tussenschoolse opvang op ‘t Otterke. De TSO wordt gecoördineerd door Betsy Knufman (06-14504530). Samen met een vast team van overblijfkrachten is zij verantwoordelijk voor de TSO.

                  

Belangrijke zaken over de tussenschoolse opvang:

  • De verantwoordelijkheid ligt bij Fides TSO
  • De kinderen nemen zelf brood mee
  • De kinderen nemen géén snoep mee
  • De kinderen kunnen bij de lunch kiezen uit thee, melk, suikervrije ranja en cup-a-soup

De bijdragen voor 2017-2018 zijn vastgesteld op € 2,50 per dag voor kinderen die op vaste tijden gebruik maken van de TSO. Voor kinderen die incidenteel komen kunt u een strippenkaart kopen. Voor 5 strippen betaalt u € 14,75, voor 10 strippen €29,50. De oude strippenkaarten kunnen worden opgemaakt zonder bijbetaling.

 

 

Kinderen die nog geen gebruik maken van het overblijven kunnen als volgt worden aangemeld:

  • Structureel: Uw kind maakt wekelijks op vaste dagen gebruik van de TSO. Met een inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de coördinator en bij de directeur.
  • Incidenteel: Uw kind(eren) maakt (maken) soms een keertje gebruik van de TSO. U kunt voor uw kind(eren) een strippenkaart kopen bij de coördinator. U kunt uw kind(eren) per keer opgeven voor het overblijven door een dag van tevoren telefonisch contact op te nemen met Betsy Knufman. U kunt ook de voice-mail inspreken. Telefonisch opgeven is mogelijk van 18.00 tot 19.00 uur,  06-14504530